Rozenkever en meikever: onderdeel van de familie der bladsprietkevers

De rozenkever is familie van de meikever. Beide insecten maken onderdeel uit van de tamelijk grote bladsprietkevers familie. Toch verschillen deze twee opvallende kevers toch behoorlijk van elkaar. Laten we beide kevers daarom eens nader onder de loep nemen.

De larven van de rozenkever zijn de schrik van elke voetbalclub

De rozenkever wordt ook wel een Johanneskever genoemd. Wil jij deze kever zien, dan heb je de meeste kans op grasvelden, gazons en golfbanen en sportvelden. De rozenkever wordt vaak tussen de 8 en de 12 millimeter lang. De kever is roodbruin van kleur en heeft een halsschild die metaalkleurig groen is. Gek genoeg genieten ook de larven van de rozenkever grote bekendheid. Sterker nogal de larven van de rozenkever worden gehaat door voetbalclubs. De larven van de kever worden wel engerlingen genoemd, en deze engerlingen slagen er elk jaar opnieuw in om complete voetbalvelden te vernielen. Soms kunnen clubs wekenlang niet op hun velden terecht vanwege de larven van de rozenkever. Die larven worden vervolgens vaak met een substantie met knoflook verdreven. Elk jaar wachten voetbalclubs met angst en beven of er engerlingen zijn. Het vervelende is echter dat wanneer ze eenmaal waargenomen zijn, het doorgaans al te laat is.

De meikever wordt omschreven als een plaaginsect

De meikever dan, een keversoort met in elk geval minder gehate larven, hoewel ook deze larven niet onomstreden zijn. De meikever kun je best een indrukwekkende kever noemen. Ze kunnen behoorlijk groot worden en een lengte tot wel drie centimeter bereiken. De meikever is kastanjebruin van kleur en geldt dus als familie van de rozenkever. De kever is over heel het lichaam behaard en op het achterlijf zijn driehoekige witte vlekjes waarneembaar. De meikever wordt omschreven als een plaaginsect. Dat heeft te maken met het feit dat de meikever en dan specifiek de larven schade toe kunnen brengen aan de mens geteelde gewassen.

De meikever kun je in grote delen van Europa tegenkomen

Je komt de meikever in grote delen van Europa tegen en de meeste kans om een meikever te zien is op open plekken in het bos, bij bosranden en open velden met grasbegroeiing. De meikever zie je in die gevallen vaak snel. De kever is robuust en valt echt op. En zo hebben de rozenkever en meikever best overeenkomsten, zijn ze zelfs familie, maar zijn ze toch ook weer heel verschillend en daarom is het goed dat je dit aritkel hebt gelezen.