Emotionele of mentale schade opgelopen? Eis een letselschadevergoeding

Op het moment dat je immateriële schade hebt opgelopen naar aanleiding van een ongeluk of ongeval kan je in de meeste gevallen smartengeld claimen. Een vergoeding van smartengeld kan worden uitgekeerd voor gederfde levensvreugde, pijn en leed. Het is een complexe zaak om de juiste hoogte te berekenen van deze schadevergoeding. Het is een schade die niet direct zichtbaar is of concreet op geld waardeerbaar is. Om deze reden is het niet gemakkelijk om het juiste geldbedrag vast te stellen. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat of jurist kan je hierin bijstaan. Deze specialisten op het gebied van letselschade zijn vaak gratis en doen kosteloos hun werk, doordat de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij de juridische kosten van de eiser op zich neemt. In veel gevallen duurt het een langere tijd voordat je weet hoeveel smartengeld je vergoed kan krijgen.

De hoogte berekenen van de letselschade

Het geheel van een letselschadevergoeding berekenen is niet eenvoudig en het kan een tijd duren voordat de juiste bedragen zijn vastgesteld. Op het moment dat er sprake is van een medische situatie dient er gekeken te worden naar de eindsituatie. Dit is uiteraard niet direct duidelijk en daarom kan de definitieve hoogte vaak niet meteen vastgesteld worden. Op het moment dat het letsel is genezen of wanneer blijkt dat er geen verbetering van de situatie is, spreek je pas van een medische eindsituatie. De zaken die een rol spelen bij het berekenen van de hoogte van je schadevergoeding zijn de leeftijd op het moment dat het ongeluk gebeurt, de ernst van het ongeval, de ernst van de pijn die doorstaan is door de eisende partij, de pijn die in de toekomst verwacht wordt, de duur hiervan en de graad, de duur van een opname in het ziekenhuis, de aard van een medische behandeling, in welke mate het nog mogelijk is om hobby’s of werk uit te voeren, de zichtbaarheid en ernst van littekens en de psychische gevolgen zoals een angststoornis of trauma. Hieruit blijkt al wel dat iedere zaak anders is en het niet eenvoudig is om het bedrag binnen een korte tijd vast te stellen.

Je zal nooit het volledige leed vergoed krijgen

Hou er rekening mee dat het niet mogelijk is om het complete leed wat je hebt geleden vergoed te krijgen. Na het ongeluk zal er dagelijks sprake zijn van functionele beperkingen en psychische schade die nooit helemaal weg zullen gaan. De schadevergoeding in een geldbedrag zal dit niet herstellen en het is moeilijk vast te stellen wanneer de eindsituatie duidelijk is en wat de levenslange gevolgen zullen zijn.